Thông điệp - Giá trị

Marketing chính là tán tỉnh, và tán tỉnh đỉnh cao chỉ có hứa hẹn tương lai, lấy tương lai giải thích cho hiện tại, nhờ thế cuốn phăng cái hiện tại lúc nào cũng khổ sở, tàn k...

[Đọc tiếp...]

TUYÊN BỐ GIÁ TRỊ của các doanh nghiệp Việt từ nhượng quyền đến nội địa đều dõng dạc nhắc lại cái Slogan lôm côm của công ty hoặc lè lưỡi tự đắc: SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY ANH LÀ NHẤT ...

[Đọc tiếp...]

Thế nên mấy cái Dark Dark Marketing làm ơn dẹp m* cái, thành Duck Duck Marketing thì hợp hơn đấy!...

[Đọc tiếp...]

Một doanh nghiệp thành công phải kết hợp được 3 quá trình này: CREATING VALUE = PRODUCT MANAGEMENT - Quản trị Sản phẩm, tức là làm sao để có cái mà BÁN COMMUNICATE VALUE = ...

[Đọc tiếp...]

Cái tư duy Hook này được xài trong các bài đăng nhằm kiếm người quan tâm, kiếm tương tác sẽ hủy hoại rất gớm các chiến lược marketing cũng như thương hiệu. Ít nhất, sale là khai th&...

[Đọc tiếp...]

Bài viết mới cập nhật

Kết nối