SERIES_FUNNEL

Marketing và Sale không phải là hai khái niệm lý thuyết, mà là hai hoạt động, hai bộ phận....

[Đọc tiếp...]

CỐ BÁN HÀNG ĐI MARKETER, CHÚNG MÀY SẼ GIẾT THƯƠNG HIỆU, GIẾT CHẾT TƯƠI  ...

[Đọc tiếp...]

Một người muốn thành công phải bỏ đi việc làm vô nghĩa, cắt bỏ quan hệ vô dụng, tập trung vào việc cần thiết, vào người có ích hơn cho mình....

[Đọc tiếp...]

Phễu chia các bước marketing ra làm các pha với các mục tiêu khác nhau, kế tiếp nhau, giữa các pha này có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt để phục vụ chuyển đổi từ visitor thành kh&a...

[Đọc tiếp...]

Bài viết mới cập nhật

Kết nối