Phong Thủy và Marketing

Ai thật sự muốn viết Content giỏi, muốn giao tiếp có trí tuệ, muốn thành một bậc thầy tư duy, nhất định phải đọc, không những thế, nên đọc cho kĩ để thấu cái LÝ hệ trọng...

[Đọc tiếp...]

Kì thực, đối với hạng người rẻ rúng, có thể tùy tiện gạ gẫm, con chỉ cần quan tâm xem chúng ở đâu, nam hay nữ, quen làm gì, hay đến chỗ nào… Mấy cái đó là...

[Đọc tiếp...]

Marketer muốn thống trị uy quyền lên sản phẩm, lên khách hàng, lên người mua, thì đều phải làm sao nhìn ra chỗ VÔ DỤNG mà HAY HO của sản phẩm, biến cái VÔ THƯỞNG VÔ ...

[Đọc tiếp...]

Ra vậy, một Marketer cũng như Phong thủy gia, trước phải quan sát Khách hàng, cho rõ cái tâm ý tình trạng chung của khách hàng.  Sau đó, mới miêu tả tâm t...

[Đọc tiếp...]

Phong thì Vô-hình, việc nhồi nhét vào khách hàng cũng phải như thế: Làm sao cho khách hàng thấy mát mẻ vui vẻ mà tuyệt nhiên không thấy chính doanh ...

[Đọc tiếp...]

Bài viết mới cập nhật

Kết nối