Marketer Vĩ Đại

Ông chủ dẫu có tàn nhẫn với ta cũng chỉ tàn nhẫn được chừng ấy, không thể tổn thương như cả cuộc đời vây bủa này...

[Đọc tiếp...]

Một hệ thống thành công phải tạo ra hai thứ: …… Một là CON NGƯỜI BIỂU TƯỢNG …… Hai là PHONG DANH HIỆU CHO TỪNG CẤP BẬC...

[Đọc tiếp...]

MLM giống như một phép thôi miên nhất thời, nó làm mù hệ thống xong nó biến mất Còn hệ thống Network Marketing nó tạo ra dòng chảy hàng – tiền – hàng&hel...

[Đọc tiếp...]

Người dùng sản phẩm chính là người truyền thông sản phẩm đến với người khác. Nó là giấc mơ của tất cả các ông chủ đấy!...

[Đọc tiếp...]

Rõ ràng, MLM chính là nguồn gốc của thứ chúng ta hay gọi là From Zero To Hero, từ số 0 cho đến thành anh hùng. ...

[Đọc tiếp...]

Bài viết mới cập nhật

Kết nối