General

Làm ma kẹt là làm phụ phải có lương tâm, ai cũng tham như bọn em là chết cái xã hội này!...

[Đọc tiếp...]

Bọn em học cái gì ra anh không biết, nhưng đừng bảo thủ, không ngẫu nhiên anh là chủ còn em là người làm thuê nhé!...

[Đọc tiếp...]

 Ở Việt Nam nhiều khi ngay khâu giao-việc còn như c**, trao-quyền xong thì ba hôm sau ông chủ nhảy mk lên đầu chỉ trỏ vớ va vớ vẩn, đ** có kế hoạch đ** gì suốt ngày nói chuyện c&o...

[Đọc tiếp...]

Bài viết mới cập nhật

Kết nối