Trang chủ > Sách > Sách Tinh Hoa > Bậc Thầy Giao Tiếp Chấn Nhiếp Thế Gian

Bậc Thầy Giao Tiếp Chấn Nhiếp Thế Gian

Giá: 777,000 VNĐ

Có hai thế giới tưởng chừng đã quen thuộc, kỳ thực lại vô cùng bí mật: Thế giới ngôn từ và thế giới ngôn ngữ thân thể: Một thế giới vô ngôn, một thế giới hữu ngôn

Ai cũng đang dùng ngôn từ, nhưng không mấy người biết dùng nó hiệu quả trong giao tiếp. Điều tương tự cũng đúng, ai cũng biểu lộ ngôn ngữ thân thể, nhưng nhiều khi đều vô ích

Khi bạn hiểu ra sức mạnh của ngôn từ và thân thể, bạn sẽ chạm được vào cõi mênh mông của linh hồn, của cảm xúc và nhận thức


MUA NGAY